Co je to emoční inteligence a proč ji u dětí rozvíjet?

/

Co je to vlastně emoční inteligence?

Emoční inteligence (dále jen EQ) se dá popsat jako soubor emočních schopností a dovedností, které nám pomáhají především při komunikaci s lidmi. Jedná se o schopnost ovládat vlastní emoce, empatii a sociální dovednosti. Krom toho má vliv na sebeuvědomění, sebeovládání, motivaci a společenskou obratnost.
V nynější době mnoho manažerů chodí na kurzy o rozvoji emoční inteligenci, právě proto, že v dětství nás to nikdo neučil. EQ se dá, ale rozvíjet už od raného věku a nám jakožto rodičům to velmi pomůže při výchově.

EQ vs. IQ

V posledních letech se EQ dostává do popředí a neřeší se jen hodnoty IQ. Emoční inteligence má obrovský vliv na všechny mezilidské vztahy, avšak prozatím není měřitelná.
Nejnovější poznatky ukazují, že pro spokojený život, jak osobní, tak pracovní, je EQ důležitější než IQ. Podle vědců je EQ méně geneticky ovlivněno, než IQ, což tedy znamená, že je utvářeno prostředím a výchovou. A to je část, kdy nastupujeme my, rodiče.

Pojem emoční inteligence byl poprvé použit
v roce 1990 americkými psychology.

Co jsou to emoce?

Teď trocha teorie, co jsou to vlastně ty emoce. „No to je jasné!“, říkáte si. No, pojďme se na to podívat.
Emoce nás provázejí neustále. Umožňují nám reagovat dříve, než dojde k racionálnímu vyhodnocení situace. Mohou mít různou intenzitu a většinou si jich všímáme, až když jsou velmi intenzivní. Také většinou řešíme jen ty „špatné“, a ty pozitivní jsou jakousi samozřejmostí.

„Špatné“ emoce?
Žádné emoce nejsou špatné (proto ty uvozovky). Každá z nich má svůj účel. Pojďme se podívat na 4 základní emoce:

 • Hněv nás přiměje za sebe bojovat.
 • Strach včas utéci před nebezpečím a nedovolí nám riskovat.
 • Smutek nám pomáhá vyrovnat se zármutkem.
 • A radost je to, co nás začíná naplňovat, když jsou naše potřeby uspokojeny.
Z různých zdrojů se můžete dozvědět jiný počet základních emocí. A emocí je samozřejmě více, jedná se kombinace těch základních. (viz. obrázek)

Mozek a emoce

Kde se ty emoce vlastně berou? Jsou výsledkem spolupráce 3 „mini-mozků“, které vznikly v průběhu evoluce. Nepřeskakujte tuto část, pomůže vám trochu se souvislostmi, proč se děti tak či onak chovají. Nebo vlastně i my, rodiče.

 1. „prvotní mozek“ – prodloužená mícha
  • existuje už od dob plazů
  • závisí na něm naše přežití (viz. reakce útok-útěk)
  • nevytváří pocity ani emoce
 2. „emoční mozek“ – limbický systém
  • existuje u savců
  • pomáhá rodičům starat se o přežití mláďat (bez té obrovské lásky by to rodičovství bylo fakt těžký, že jo)
  • je zodpovědný za emoce
 3. „myslící mozek“ – neokortex
  • existuje u lidí
  • umožňuje přemýšlet, plánovat, pamatovat si a mluvit
„Je třeba si uvědomit, že lidstvo prodělává evoluci od primitivních, divokých bytostí k oduševnělým individuím. Nová centra v mozku se rozvíjejí a nahrazují stará, jež se podobají zvířecím. Jendou zaniknou úplně a očekává se, že začneme používat všech dosud nevyužitých možností hypotalamu a limbického systému. Dravé a agresivní rysy, sloužící kdysi k přežití, nejsou dnes potřebné a mohou tedy zaniknout.“ – kniha Jak vychovávat šťastné dítě – Eva Rheinwald

Jistě jste již někdy slyšeli, že mozek je plastický. Mozek dítěte, je připravený na všechny možnosti  využití, ale záleží na tom, co se s ním děje. Proto je vhodné rozvíjet EQ pomocí různých aktivit a her již od ranného dětství.

Jak rozvíjet emoční inteligenci u dětí?

Jak jsem již zmínila, EQ u dětí můžeme rozvíjet už od narození pomocí různých aktivit a her. Nejdůležitější je však, tak jako ve všem, jít dětem příkladem. Což je pro nás nyní to nejtěžší, jelikož za našeho dětství se žádná emoční inteligence neřešila. To je ale z jiného soudku. Nicméně jakožto rodiče, bychom měli i my svou emoční inteligenci rozvíjet.
Zpátky ale k rozvoji dětí. V tomto e-booku se dozvíte několik tipů na aktivity pro děti, které pomáhají různé části emoční inteligence rozvíjet. 
Téma emoční inteligence je velmi obsáhlé a pokud nejste samouk a nechcete ležet v knihách využijte semináře Rozvoj EQ, kde se dozvíte mnoho dalších informacích o emocích, výchově a rozvoji emoční inteligence.

Tipy na zajímavé knihy

Zde najdete pár tipů na zajímavou literaturu spojenou e emoční inteligencí dětí. Některé tituly vám ze své knihovny za poplatek ráda zapůjčím.

 • Proč jsou děti šťastné – S. Biddulph
 • Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly – Faber a Mazlish
 • Emoční inteligence – Goleman D.
 • Respektovat a být respektován – Kopřiva P.
 • Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte – Matějček Z.
 • Emoční inteligence dětí a jejich rozvoj – Shapiro L. E.
  Jak vychovat šťastné dítě – Rhainwaldová E.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *