Smyslohraní pro děti: Rozvíjení smyslů jako klíč k jejich úspěšnému budoucímu rozvoji

/

Smyslohraní pro děti: Rozvíjení smyslů jako klíč k jejich úspěšnému budoucímu rozvoji

Smyslohraní má velmi pozitivní vliv na rozvoj dětí od narození do raného dětství. Tento proces zahrnuje stimulaci všech smyslů. Aktivity zaměřené na různá témata jsou pro děti zábavné a obohacující, ale také mají mnoho výhod pro celkový vývoj.

 

Benefity smyslohraní

1. Podpora kognitivního a jazykového rozvoje:
Smyslohraní pomáhá při rozvoji kognitivních dovedností a jazykového učení. Děti, které jsou vystaveny různým zvukům, barvám, texturám a vůním, mají větší možnost rozvíjet své schopnosti vnímat, pojmenovávat a porozumět světu kolem nich. Sensoryplay, jak se též těmto aktivitám říká, dává též nový prostor pro učení znaků, pokud využíváte znaky ke komunikaci s ještě nemluvícími dětmi.

2. Posílení motoriky a koordinace:
Aktivity také pomáhají rozvíjet jemnou a hrubou motoriku dítěte. Díky tomu se zlepšuje jeho koordinace a dovednosti potřebné pro manipulaci s předměty a pohyb.

3. Podpora sociálního a emocionálního rozvoje:
Smyslohraní může být společnou aktivitou mezi dítětem a rodičem nebo s dalšími dětmi. Tato interakce posiluje citové pouto a schopnost komunikace. Děti se učí sdílet a spolupracovat, což přispívá k pozitivnímu sociálnímu a emocionálnímu rozvoji.

4. Uklidnění a snížení stresu:
Přehrabování se v rýži nebo práce s modelínou jsou skvělé aktivity na uvolnění napětí a snížení stresu, které se během dne mohou nahromadit. Navíc modelína může být tako skvělý pomocník při vypjatých situacích, když má dítě vztek.

5. Rozvoj kreativity a fantazie:
Prozkoumávání různých smyslových podnětů podporuje kreativitu a fantazii dítěte. Když mají možnost experimentovat s různými materiály a prožívat nové zážitky, stimuluje to jejich představivost a kreativní myšlení.

6. Podpora správného růstu mozku:
V raném dětství je mozek nejvíce otevřený novým zážitkům a stimulům. Smyslohraní v této fázi podporuje tvorbu nových spojení mezi mozkovými buňkami, což je klíčové pro další růst a vývoj mozku dítěte.

7. Zlepšení sebeúcty a sebedůvěry:
Pozitivní a otevřené prostředí, ve kterém se dítě může projevovat a prozkoumávat své smysly, přispívá k rozvoji sebeúcty a sebedůvěry. Dítě se cítí odvážněji zkoumat nové věci a své schopnosti.

8. Soutředění neboli flow

Při smyslohraní necháváme děti si hrát a jen pozorujeme co vše je napadne vytvořit. Tím, že nezasahujeme, nebo jen minimálně, dáváme mozku možnost být ve stavu flow (plné soustředění). Čím déle mozek v tomto stavu pracuje, tím lépe se budují spoje v mozku a intervaly soustředění se prodlužují.

Zaujal vás koncept smyslohraní? Podívejte se jaké jsou aktuálně vypsané kroužky či otevřené lekce.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *